Khóa huấn luyện Lập báo cáo tài chính

Mùa báo cáo cuối năm “Lập báo cáo tài chính”. Làm thế nào bạn chỉ cần dành ra hơn 10 ngày và ngay lập tức trở thành CHUYÊN GIA lập báo cáo tài chính.

Sản Phẩm

Giá 


Lập báo cáo tài chính UNI

499.000VNĐ


NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Tên Tài Khoản: Nguyễn Quang Cảnh
Số Tài Khoản: 190330588050013 - Chi nhánh Hà Nội
Số tiền cần chuyển: 499.000 VNĐ
Nội dung chuyển: Họ tên- Email - SĐT - Sản Phẩm


NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (MB)

Tên Tài Khoản: Nguyễn Quang Cảnh
Số Tài Khoản: 0914988666 - Chi nhánh Bắc Ninh
Số tiền cần chuyển: 499.000 VNĐ
Nội dung chuyển: Họ tên- Email - SĐT - Sản Phẩm


THÔNG TIN CỦA BẠN

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

  • Lập và kiểm tra bảng CDPS
  • Lập báo bảng cân đối kế toán
  • Lập bảng bảng kết quả kinh doanh
  • Lập thuyết minh báo cáo tài chính
  • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuần thục kỹ năng lập báo cáo tài chính thông qua việc thực hành với hơn 10 Doanh nghiệp thực tế mà Đại lý thuế Bắc Ninh đang làm dịch vụ.
  • Cam kết làm được báo cáo tài chính sau khi kết thúc khóa học
  • Phương pháp đào tạo chỉ có ở Đại lý thuế Bắc Ninh
  • Và còn rất nhiều điều khác nữa....

CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% NẾU KHÔNG HÀI LÒNG.

HỖ TRỢ 
Bạn cần hỗ trợ từ chúng tôi? Vui lòng liên hệ theo địa chỉ

Email: Canhbillion@gmail.com

Hotline: 0346.988.666