TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO từ công việc kế toán

Với những khóa huấn luyện của Nguyễn Quang Cảnh - CEO đại lý thuế Bắc Ninh

arrow-down

BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ 

Để có thu nhập cao từ công việc kế toán

Làm chủ kỹ năng lập BCTC

Thời gian: 10 Ngày

Trở thành chuyên gia Lập báo cáo tài chính trong vòng 10 ngày ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm.

999.000 VNĐ

Làm chủ kỹ năng lập Tờ khai thuế GTGT

Thời gian: 10 Ngày

Lập tờ khai thuế GTGT cho mọi loại hình doanh nghiệp, Lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh trong mọi trường hợp.

999.000 VNĐ

StartUp

Thời gian: 10 Ngày

"Nền móng cho sự phát triển công việc kế toán của bạn". Bất kỳ ai muốn làm kế toán bài bản đều phải biết.

999.000 VNĐ

Làm chủ Kiến thức về Hóa Đơn

Thời gian: 10 Ngày

Tất tần tật kiến thức về hóa đơn từ cơ bản như: xuất hóa đơn đến phức tạp như: xử lý hóa đơn sai, mất, cháy... 

499.000 VNĐ

Kế toán dịch vụ

Thời gian: 30 ngày

Làm thế nào làm được kế toán THUẾ cho bất kỳ Doanh nghiệp nào ngay cả khi bạn là sinh viên mới ra trường.

9.999.000 VNĐ

Kế toán thực chiến

Thời gian: 30 ngày

Khóa học này bạn học KHÔNG MẤT TIỀN mà hiệu quả rất cao. Bạn có đủ điều kiện học khóa này không?

9.999.000 VNĐ

arrow-down

Nhận tài liệu miễn phí Bộ tài liệu về hướng dẫn lập báo cáo tài chính... Được đóng gói bởi Đại lý thuế Bắc Ninh

Giúp bạn nhanh chóng trở thành kế toán giỏi có tầm ảnh hưởng lớn trong doanh nghiệp.

© 2022 Nguyễn Quang Cảnh. All rights Reserved